UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 172|回复: 0

清仓大甩卖,东西多多!!!!!!

[复制链接]
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 dyhuan123 于 2017-4-20 10:22 编辑 4 ^6 q5 J+ y: \. A; p0 c
  n9 q) r6 e5 K
清仓大甩卖,东西多多!!!!!!
8 {8 n& h1 V% _, G  X/ ^) G0 V5 J* Q' `
家具类:3 u- I/ v* r) O+ a* Z2 e: E
1.沙发床, {# I7 S) o9 X9 h2 \* i; S! e; J. {
  Dining Set2 ]" \" a/ V  d! @* p' X
  记忆棉高档床垫
& q1 I% Y6 L- S5 b$ Q0 C2 Y9 x6 Q1 T  床架: Q8 l5 w$ C* Q
% U5 i! Z! k/ p  P3 }
2.全身镜" ~( l* k: Y' X/ h
   塑料凳子( @; l2 X! S7 K2 |3 v0 K& g" b
   小卧椅3 f, K/ z3 }3 Y* r! [
   小转椅$ O( L9 r4 E, E0 F& U" L" h
   电脑桌: Y. t& w" e- @- f
1 ~" c; t5 Z" S) c- x7 e7 [+ Z) o
3.白色转角小吧台(可做床头桌使用)
, B$ L2 ]- _. P4 C- G$ A   宜家1.5m长白色书桌
1 b  S/ A  x* J6 e5 N/ b   红色小垃圾桶(干净)
5 o0 x' q  y! u. D6 i" F    4层储物架
. t" q; a& n/ L0 A* l   黑色床头柜
7 o+ l8 @, Q  [4 Y: K/ T   3层白色书架
1 V6 A$ K0 F/ P; e4 d9 V# D+ A* z
  T* P4 P9 M2 I5 y+ ?1 `, N5 X. e1 h; i: k9 U3 v% D4 L5 s' }
家电类:
( v: v3 r( Z. N4 j8 _1.TP-3发射器无线路由器
* ~# I# O& ]/ s7 _  高档加湿器+ A8 d3 m) n) O* P% K" r
  电热水壶! M) N" I/ v: C) ]8 g
  高档电暖器" C# C- S; X; h5 `
  咖啡机
# O( f$ @( F6 Y0 U7 `% ?  地毯清洁器
. U$ c- w0 B; i$ C" F* Y  面包机1 @: C  i+ Z. n. r  J/ Q4 t% j
+ t# S: _3 q0 g# P4 J3 [* |/ q# h
2.超高档dyson吸尘器
; Y' l5 K, Q- x2 e   普通吸尘器
6 T. _1 O0 D  H# [1 q* b6 r2 y& S( p' v   SONY音响套装(Pin口是ipone4/4s的)) W! _# e8 X3 ^5 U/ u
   32寸LG液晶电视2 C( c8 ?2 s( O: I' X5 o  @
   净水壶
, z3 S0 c# Y" d' m( h. L   美的电饼铛(110V)
  ]( v6 A4 b1 s2 u  a. J2 B' h
/ M4 C. C% [! y8 b. ^4 |图片地址:   http://t.cn/RXSLQlg6 u3 }* |- N; d9 t8 Q
' z" G9 w& J  B  @& e4 O2 U; ]
厨具类:/ {5 Q$ O& q- N4 X1 M8 o7 H( A& L! s
1.高质量3层蒸锅
0 Q) {- Z5 D; u- N   大平底锅
" \' ^; W3 R' c0 Z9 j2 H   中号洗菜篓
8 B3 X1 U" V) q' L  \1 `/ q& D   质量超好的大炒锅+ ]- ?0 w+ f$ R+ v* ^2 I
   切菜板大,小) C7 f( U5 f. G% F
   不锈钢盆
8 v+ j4 u* @- G: {/ w9 Q7 s! `3 `   宜家大沙拉盆4 T. [+ @# s$ p8 V! Z1 m1 _

7 B$ i" V7 [; ^5 u' E- e" A0 y4 w2.大炖锅
8 l" f) o3 r* T9 y2 c; \. h  宜家筷筒
5 T6 Z7 \( ]; L1 |8 N7 b6 `  酒杯7对8 Q& x- j" d: D+ {" G
  调味罐set" k9 M  n2 o; _* u3 k
  小煎锅' ?4 h; H. P0 C, J) E: g5 V! L
  奶锅0 u8 Z' l4 q5 \0 I' r! b* e# {
  鸳鸯锅(火锅必备)
3 g  |+ ]/ `- T  o6 j* O8 {: z& ]' G% t$ r

2 \6 m6 l) s# O+ ^5 y" X& |  r灯具类(都送灯泡):' e; \+ F' y6 v- @, ]4 _( m
1.宜家立灯$ O9 i$ S$ x" U6 m1 q
   壁灯
- A/ S* Y! [, h# s* \* [   宜家圆形大号床头灯
, t6 g& }% z9 J8 g. X; k   白瓷床头灯
' Q( T" ^4 X) C   阅读灯
2 M. R/ f6 `3 ~$ x  z
2 `3 i7 S( Y% n; T. x/ e4 n4 E0 Y) g# P. P+ g) H+ x2 a0 ?
其他:
8 I% o: {5 i0 j1.新秀丽28寸旅行箱' \& D) ~5 I5 w' o' S0 h
   3层蓝色储物柜
( K8 \0 n# [" S# @7 z2 ^   宜家垃圾桶; m( C" U! Q; L6 j
   巴黎世家包6 z$ M5 @( o: b) @0 r; }& G' L. K
   超大full size靠枕
* P$ ]: o) l, d! o$ n) C   桃红色卧室地垫
9 S  V( N6 I# E) ~% \   Queen size宜家被子(干净)
- c9 Y# p- c& U0 K  C. F$ V   宜家花花地垫
# }( E9 p7 @6 \# x7 q( B/ Z: q   球形卧垫3 y% ]+ m. {1 x( t
7 y6 `8 B4 s& _% q( s7 J8 s# U
2.浴帘
# p9 I& U1 `* c4 I" L% s   浴室地垫
2 v; T5 D* v+ G2 \* P6 n   精致猫头鹰垃圾桶(干净
! E- E) e2 Y+ @/ h5 \  K1 w6 S3 z# t6 @   相框* @( p$ Y& |6 B
   洗衣桶
- ^, w: Q& d7 h. P   浴室储物架
$ K+ B5 `$ `4 d$ A3 ]( j% O8 w0 `  @# f5 Z. O( ~- t
图片地址:  http://t.cn/RXSLQlg
: r' J+ p% b/ U- n( F2 o/ s8 R- A* [6 M+ h, E7 G
需要的请加微信:kaopao848219
( N2 K6 ?6 L6 v4 h
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA   Visiting Stats:

GMT-6, 2017-4-23 11:50 , Processed in 0.036644 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表