UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 600|回复: 4

回国 低价转让家具用品 沙发床 床垫 微波炉 吸尘器 餐桌 等

[复制链接]
发表于 2018-3-12 14:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 chunshuang 于 2018-3-13 17:09 编辑
( C, _3 E  f7 L9 `; l7 G. A" u, M" |' T5 r( E
有意者请加微信lcdssg  谢谢! farwest. C; \# m$ T# H6 t
打包$100 另送各种锅碗 盘子 刀具 打印纸 电池 衣挂等& s$ t1 v/ p- [* }$ M0 q+ `- }

Ikea 沙发穿 九成新

Ikea 沙发穿 九成新
( ]6 a- G9 S" p' J% _- R
Ikea 沙发穿 九成新 $40
4 h' c! P( _7 M7 H$ P- E9 A7 r

弹簧床垫 送枕头 被褥

弹簧床垫  送枕头 被褥

% w& \7 _( r! U4 U& |弹簧床垫 $25 送枕头 被褥1 [" _* E" I) P1 d

可拆卸桌子

可拆卸桌子
. b# X) f- T) v& s, z8 a
可拆卸桌子 $81 U" x- m4 B7 o* D* j) t

实木桌子+4把椅子

实木桌子+4把椅子

9 f7 X+ B8 u' Q7 l2 Y4 E$ Q实木桌子+4把椅子 $40
) Z/ K" }& w7 a

转椅

转椅

1 b) B* M7 f, w$ g* c/ H# A转椅 $5
% f! H- G* u- Q; u# P- D

椅子

椅子

  c6 g" s6 D! `椅子 $5% }8 |, S& |# @4 A. L

台灯

台灯

# X- O- V3 a, w8 V: t台灯 $3, G- I; r( }8 b8 J2 E

台灯

台灯

3 P4 I2 F6 \4 S5 C9 G9 [( t台灯 $3
% ]- W: ?. q" a" q

吸尘器大

吸尘器大

; Y! ~/ [& l, O+ D; ~5 s吸尘器大 $8
7 B. I1 ~+ m4 v, A5 X/ h2 b5 A9 J

微波炉

微波炉
) _7 x, U" C: S* p
微波炉 $10/ E& N2 L3 k; q& |

电饭锅新 刚用了3个月

电饭锅新 刚用了3个月

0 p: r, a) `9 z电饭锅新 刚用了3个月 $7 ( u& o6 F3 d. r- Z

电子秤

电子秤
- }! N  |% N: J2 t* w& V$ n
电子秤 $9; S/ ]" p7 G+ @1 v3 G5 k. }8 X; Z

雨伞 4把 共

雨伞 4把 共
, v" d3 F, M3 q) r* U9 K" O
4把雨伞共 $46 h# h( Y1 a: b8 t5 S/ A; o; h( r

热水壶

热水壶

, y& i0 A# C$ k$ b热水壶 $55 y; p" f1 f1 R0 ^5 P* K8 M1 q, X$ e

鞋架

鞋架
* s% e! y. S7 {0 C
鞋架 $2
9 p) I- I3 [% l9 D

键盘

键盘

% O3 {' L* Z% Z键盘 $1" e" e9 v( |" G3 T' b  {3 ]

键盘

键盘
' [9 ?. T1 l/ G+ j+ H) O, K% s
键盘 $2
7 v; I) h) N& x: X9 r. M

插排

插排
! ~$ U- z8 j# u2 A, b$ B
插排 $3
/ b9 L+ S8 F* T5 P, A( u. D. c% c0 `8 B, E' O! e

床头桌

床头桌
& o% \, w9 a+ Z! G
床头桌 $2$ y% R2 V! R' b1 c, ?) R5 L

垃圾桶大

垃圾桶大
* C5 {, q8 ~! r
垃圾桶大 $2
3 Q1 C8 u" p$ X6 D  Z' D! H4 g- V0 E

垃圾桶小

垃圾桶小
3 R: |# f# W* R; z+ S, j
垃圾桶小 $1  送垃圾袋# l7 q) v- g2 _  i3 g
微信图片_20180312150850.jpg 微信图片_20180312150911.jpg 微信图片_20180312150916.jpg
/ o5 U* |5 h* F衣服框 3个共$22 F' v" ]" L# @

路由器

路由器

( I6 ~, K1 g& P- _5 i) l8 j6 R路由器 $12
$ I# U/ [3 }2 u' x$ p, Z

插排 $3

插排 $3
发表于 2018-4-16 22:20:02 | 显示全部楼层
不错不错!!$ b5 }- s9 R8 A5 W" o/ l

3 o% j% l1 s/ D- m  i
6 p1 g' K( A7 Z/ q9 S& v6 _& U
* k) n5 f, _  W0 f' p1 l8 Q, c$ c9 ?) X2 r; f7 {% L

% K/ B1 J+ `- ^4 \. [' |, j" L
- Y& X) ?9 e# i# i/ B# }. M7 t" n" ^' k& T9 F2 |$ \5 ^

$ b6 z; A9 b: z$ q7 A
+ V- m  p, }5 S: a9 [! t2 ?
9 a0 o$ R* S5 E7 z0 C& M
4 q: B5 \' Q- m! c* `9 w3 r6 F  v2 Y, c) O! J" x
买葛根苗 葛根苗 广西葛根苗 葛根苗批发 广西葛根苗批发 广西葛根
发表于 2018-5-31 08:20:20 | 显示全部楼层
谢谢您,顶   需要各类发票的话可以联系qq320012923,点低可验证
发表于 2018-7-27 09:25:29 | 显示全部楼层
嘿嘿~奸笑中!; D3 i! t5 z6 m* Y

% |6 p4 s  I8 r4 c' C7 c
- e+ T+ R! e' N' P- o. ^) K. G0 n2 [9 N7 l8 x9 K2 @' m! j
+ V! d4 F, |: ^) o; ?8 E3 h5 F
8 [3 j8 o6 X3 X

9 s. Y8 f* ?: O4 Z/ s
' g1 {3 Z7 D! w1 P' {2 w
- H3 g* W2 j5 `/ E9 T  P/ @. c
: [  F. n& P" v% |# H
5 u& |$ k5 r. c+ k9 m+ k1 Z" c0 E5 _$ \# d- |' X) d% ~% v2 Z

0 d! _9 D" l5 X! n柳州复印机租赁 柳州打印机租赁 柳州复印机出租 柳州打印机出租 柳州打印机维修 柳州复印机维修
发表于 2018-8-10 03:51:28 | 显示全部楼层
路过!!!!!!
  y" A. ?9 R- Y4 U6 H) v% Y$ g6 ~5 ^: J9 L' z* U' P, {8 w9 @- o
. i! J$ z, q/ J# Q, E
  h, U. ~: y/ f. n

  W5 S) \+ U4 q: ?, O. {
* f. V# b( k+ ^( H' u7 P
+ h, m/ _! U# M, A8 y- w- O& r
' U# N4 h8 I, \. L2 ?/ T4 f2 t  k( I4 d' B9 ^* Y4 E/ Y

$ \- D' `6 R2 l( ~; |/ g2 o! k& I+ E3 c. \$ N5 s. G

/ S4 p: {3 y) T1 Z
0 x; m# W. @" J7 N' c9 }2 k) ]买葛根苗 葛根苗 广西葛根苗 葛根苗批发 广西葛根苗批发 广西葛根
您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA   Visiting Stats:

GMT-6, 2019-3-26 18:20 , Processed in 0.049203 second(s), 11 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表